พลังธรรมชาติ ของ อัญมณี

อัญมณีเกิดจากแร่ธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลให้อัญมณีมีคุณลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด  นอกจากความงดงามแล้ว ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพในการปกป้องคุ้มครอง ขจัดปัดเป่าเภทภัยเตือนภัย และฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของร่างการอีกด้วย
ความเป็นมาของอัญมณีถือกำเนิดมาเป็นระยะเวลานานหลายล้านปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่า บรรพบุรุษของมนุษย์ได้มีการนำเอาอัญมณีมาใช้ทำสิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ หรือแม้แต่อาวุธประจำกาย ชนิดของอัญมณีที่ขุดได้จากหลุมศพบ่งชี้ได้ว่า ในพื้นที่แถบนั้นเคยอุดมไปด้วยแร่ธาตุชนิดใดบ้าง หรือมีอัญมณีชนิดใดบ้าง เช่น เราค้นพบหยกจำนวนมากได้จากประเทศจีน ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า หยกมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวจีนเป็นอันมาก ในแง่ของเครื่องประดับ ความเชื่อและการบำบัดโรค
 ตามหลักธรณีวิทยาของอัญมณีนั้นไม่ได้แตกต่างกันที่ความสวยงาม ความนิยมและคุณค่าในการบำบัดรักษา หรือเป็รเครื่องรางเท่านั้น หากแต่แตกต่างกันที่ต้นกำเนิด ที่มาและแร่หรือธาตุที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอัญมณีแต่ละชนิด ซึ่งจะส่งผลได้ตรงต่อสีและการสะท้อนแสง ความแข็งแรงคงทน

      อัญมณีมีทั้งที่เกิดจากสินแร่ที่เกิดขึ้นเองใต้ผิวโลก และมีทั้งทีเกิดจากพืชและสัตว์ หรืออินทรียวัตถุ ดังนั้นการทราบถึงคุณสมบัติของอัญมณีแต่ละชนิดจะช่วยให้เราสามารถเลือกอัญมณีเพื่อนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามต้องการ เพื่อความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี