You are here

พลอยคุนไซต์ (Kunzite) 4.58 กะรัต

พลอยคุนไซต์ (Kunzite)4.58 กะรัต ทรงรูปไข่ สีชมพูใส น้ำสะอาด คุนไซต์ หรือ คันไซต์ (Kunzite) เป็นหินที่มี สีชมพูอ่อน ชมพูแกมม่วง เป็นหินทรงพลังขั้นสูง ช่วยต่อต้านพลังงานด้านลบและกระตุ้นพลังงานด้านดี ช่วยให้เกิดความรัก ทั้งด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ นำมาซึ่งความรักแบบไร้ เงื่อนไข และความเมตตากรุณา เสริมความรัก ความเข้าใจ ปกป้องคุ้มครอง เสริมพลังเพศหญิง เป็นหินที่มีคุณสมบัติด้านความรัก คุณสมบัติของคันไซต์นั้นเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์และความรักเช่นเดียวกันหินสีชมพูชนิดอื่น ๆ เป็นหินที่เสริมสร้างพลังแห่งเพศหญิงทำงานกับจิตใจ อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าจะช่วยในเรื่องปกป้องคุ้มครอง คันไซต์นั้นเป็นหินที่กระตุ้นอารมณ์รักให้เกิดขึ้น ใครที่มีความรักแล้วไม่กล้าเปิดเผย กลัวที่จะแสดงให้อีกฝ่ายได้รับรู้ จงสัมผัสกับหินชนิดนี้จะช่วยให้เกิดความกล้า และหากรู้สึกว่ามีความยากลำบากหรือน้อยเนื้อต่ำใจในความเป็นผู้หญิง หินชนิดนี้จะช่วยให้พลังของความเป็นหญิงนั้นได้แสองออกมากขึ้น ยอมรับความเป็นผู้หญิงของตัวเองส่วนคุณผู้ชายที่อยากเข้าใจความเป็นผู้หญิงให้มากขึ้นก็ควรกำหินชนิดนี้ไว้ในมือบ้าง จะทำให้เข้าใจจิตใจของผู้หญิงดีขึ้น

imp-sku: 
G100022
imp-price: 
172
imp-carat: 
4.58Ct.
imp-size: 
10.2x8.3x6.9
imp-shape: 
Oval
imp-clarity: 
VS
imp-color: 
Pink
imp-luster: 
Good
imp-origin: 
Africa
imp-treatement: 
UnHeated
imp-language: 
Thai
imp_cat: 
คุนไซต์-Kunzite