วิธีวัดขนาดแหวน

วิธีที่ 1 กรณีที่คุณมีแหวนที่เหมาะกับนิ้วอยู่แล้ว

วิธีวัดขนาดแหวน 
วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนที่จะใส่ โดยวัดจากขอบด้านในแหวน หน่วยเป็น มิลลิเมตร ( 10 mm = 1 cm จากรูปไม้บรรทัด 1 ช่องเล็กใน 1 เซ็นติเมตร ก็คือ 1 มิลลิเมตร ดังนั้น ขนาด 10 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เซ็นติเมตร นำค่าที่ได้เป็นมิลลิเมตร(มม.) มาเทียบกับตารางด้านล่างก็จะได้ขนาดแหวนในกรณีที่มีการสงสัยระหว่าง ขนาดแหวน 2 ขนาด ให้เอาขนาดใหญ่จะดีกว่า

วิธีที่ 2 กรณีที่ไม่มีแหวน
วิธีวัดขนาดแหวน

 

วิธีวัดขนาดแหวน

นำด้ายหรือตัดกระดาษ(ตามรูป) วัดรอบนิ้วที่ต้องการใส่แหวน (วัดให้แน่นอย่าหลวม) ใช้ปากกาขีดเส้นผ่านตามรูป นำด้ายหรือกระดาษที่วัดนิ้วมาเทียบกับไม้บรรทัดหน่วยเป็น มิลลิเมตร(มม.) ผลลัพท์ที่ได้ก็คือขนาด size แหวนของคุณ

วิธีวัดขนาดแหวน