พลอยพิงค์ทัวมาลีน 5 มิล

pink tourmaline พลอยพิ้งทัวมาลีน g1-256-20

พลอยธรรมชาติทรงหัวใจสีชมพูหวานขนาด 5 มิล พลอยพิงค์ทัวมาลีน (Tourmaline)  ทำหัวแหวนหรือจี้ เล้กๆได้น่ารัก

อัญมณีประจำเดือนเกิด:

อัญมณีประจำวันเกิด:

SKU:
g1-256-20
Price: 
THB 780.00

Catalog:

Carat: 
0.45
Size (mm.): 
5.0x5.0

Clarity:

Laster:

Shape:

Color:

Treatment:

Origin:

Picture: 

พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone
พลอยร้านเจมส์อินเลิฟ , GemInLove Gemstone