แบล็คสตาร์ซัฟไฟร์-Black Star Sapphire

สตาร์ซัฟไฟร์ (Star Sapphire) จัดเป็นอัญมณีอยู่ในประเภท Corundum ซึงเป็นพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับ มีความแข็ง 9 โมห์มีความทนทานต่อการขีดข่วนดีมาก มีลักษณะกึ่งโปร่งแสงถึงทึบแสง มีแฉกสตาร์จะเป็นที่นิมยม เมื่อใช้แสงส่องดูจะเห็นเป็นแฉกหรือสตาร์ตัดกัน 3 เส้น  6 เส้น ชัดเจนบนด้านบนที่โค้งมน ราคาพลอยขึ้นอยู่กับสีและความคมชัดของสตาร์ซึ่งต้องได้สัดส่วนสวยงาม เรียกชื่อตามสีของพลอย สีน้ำเงินเรียก Blue Star Sapphire สีดำเรียก Black Star Sapphire   เชื่อกันว่าขาของสตาร์เป็นตัวแทนของความรัก ความศรัทธาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


starsapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยสตาร์บุษย์บางกะจะ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง พลอยเสริมโชค
SKU: g1-788-1
THB 3,100.00
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ สตาร์บุษย์บางกะจะ ดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
SKU: g1-307-8
THB 1,900.00
golden starsapphire Ring แหวน พลอยดิบ สตาร์บุษย์บางกะจะ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง พลอยเสริมดวง จี้พลอย ขายปลีกส่งพลอย รับทำเครื่องประดับ พลอยราคาโรงงาน
SKU: g1-783-2
THB 750.00
black star sapphire g1-307-3
SKU: g1-307-3
THB 2,540.00
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ พลอยดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
SKU: g1-751-7
THB 2,000.00
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ สตาร์บุษย์บางกะจะ ดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
SKU: g1-751-3
THB 4,800.00
Black star Sapphire Ring แหวน พลอยดิบ สตาร์บุษย์บางกะจะ ดำ ไพลิน จันทบุรี อัญมณี พลอยสตาร์ ซัฟไฟร์ เสริมดวง แก้ชง ดูดวง จี้พลอย
SKU: g1-307-4
THB 2,240.00