พลังธรรมชาติของอัญมณี ทัวร์มาลีน (Tourmaline)

ทัวร์มาลีน เป็นหนึ่งในหินแห่งพลัง เมื่อให้ความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิต หรือเรียกกันว่า หินไฟฟ้า ทัวร์มาลีนสีฟ้า  (Blue Tourmaline) ชาวจีนโบราณนิยมนำเอามาแกะสลักเป็นเครื่องใช้ประเภทที่สามารถพกติดตัวได้ ช่วยให้เกิดโชคลาภ และความรุ่งเรือง

 • เป็นตัวแทนของการปกป้อง คุ้มครอง ความสงบสุขและความสมดุล
 • สีเขียวและสีดำ ช่วยขจัดความช่วร้ายแบละนำความรุ่งเรื่องให้
 • สีชมพู เป็นหินแห่งความรัก และเสน่ห์ เป็นเครื่องประดับแห่งราชสำนัก
 • ช่วยสร้างความสมดุลให้กับเพศชาย และหญิง ประสานรอยร้าวยกระดับจิดใจ
 • บำบัดโรคต่อมน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร
 • ช่วยบำบัดในด้านอารมณ์และจิดใจ มากกว่าทางด้านร่างกาย
 • ช่วยให้มองเห็นความถูกต้อง ระหว่างความจริงกับสิ่งหลอกลวง
 • ช่วยให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
 • ช่วยประสานความเข้าใจกับผู้แปลกหน้า
 • ช่วยกระต้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร หัวใจและระบบทางเดินอาหาร
 • ช่วยสร้างความเชือมั่น
 • ต่อต้านเวทมนตร์ และคุณไสยต่างๆ
 • เป็นปราการป้องกัน ไม่ให้ผูุ้บุกรุกเข้าสู่สมาธิจิต
 • ช่วยระงับยับยั้งพลังด้านลบ
 • ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน แข็งแรง เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ
 • บำบัดความเครียด
 • ช่วยบรรเทาพิษไข้
 • ทำให้หลับสบายไม่ฝันร้าย
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ
 • ช่วยให้อารมณ์แจ่มใส
 • กระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองและระบบการย่อยอาหาร

วิธีใช้เพื่อความรัก  ความเมตตาและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ใช้ทัวร์มาลีนสีชมพู หรือสีแดง กำอัญมณีไว้ในมือ ถ่ายทอดความรัก ความเมตตาผ่านไปที่หินจะรู้สึกดีขึ้น สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยอัญมณีเหล่านี้ติดตัวเป็นประจำทำให้จิตใจดีขึ้น หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยน้ำทะเล หรือน้ำเกลือ

ใช้เป็นพลังในการปกป้อคุ้มครอง ใช้ทัวร์มาลีนสีดำสวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเสมอ พกอัญมณีไว้กับตัว หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยน้ำประปาไหลผ่าน