พลังธรรมชาติของอัญมณี ลาบราโดไรต์ (Labradorite)

    พื้นผิวหน้าของลาบราโดไรต์จะมีประกายเหลือบของสีรุ้งฉาบอยู่มีอานุภาพในการชักนำเจ้าของออกจากความสับสนวุ่นวาย เข้าสู่ภาวะแห่งความสงบและศรัทธา
    มีพลังในการชักนำความเอื้ออาทรจากผู้คนรอบข้างมาสู่เจ้าของในยามคับขัน มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และสัมผัสที่หก