ซิทริน-Citrine

 

ซิทริน (Citrine) หรือควอทซ์สีเหลือง หรือที่นิยมเรียกกันว่า โทแพซควอทซ์ อยู่ในตระกูลควอทซ์ ตามปกติจะมีสีเหลือง ส้มถึงน้ำตาล ซิทรินที่ดีจะไม่ค่อยมีตำหนิ มีความทนทานดี ส่วนมากซิทรินได้มาจากการเผาแอเมทิสต์ ชื่อซิทรินได้มาจากภาษาฝรั่งเศษแปลว่า มะนาว และเป็นพลอยประจำราศีเดือนพฤษจิกายน ความเชื่อเกี่ยวกับซิทริน ซิทรินเป็นรัตนชาติที่พลังงานสูง มีประโยชน์ต่อจิตใจและกระบวนการคิด ช่วยปรับทัศนคติและมุมมองให้เป็นเหตุเป็นผล ลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความประณีประนอม ก่อให้เกิดความเข้าใจเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยเรื้อรังทำให้มีกำลังใจสู้กับโรคภัยต่อไปได้ วิธีรับพลังซิทริน หากต้องการมองให้ทะลุถึงรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจแก้ไขอย่างมีเหตุผลให้สัมผัสซิทรินด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิหากต้องการให้ตกลงเจรจาใดๆเป็นไปอย่างราบรื่น ให้วางซิทรินไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย หรือจะนำมาทำเป้นเครื่องประดับพกพา หรือสวมติดตัวได้เช่นกัน


SKU: g1-710-1
THB 500.00
g1-710 Citrine
SKU: g1-710
THB 500.00
Citrine natural gemstone ต่างหูพลอย ซิทริน อัญมณี พลอยแท่้ แก้ชง เสริมดวงวันพฤหัส ดูดวง สีเหลือง เครื่องประดับเสริมราศี  jewelry ราคาโรงงาน
SKU: g1-707-3
THB 690.00
Citrine natural gemstone ต่างหูพลอย ซิทริน อัญมณี พลอยแท่้ แก้ชง เสริมดวงวันพฤหัส ดูดวง สีเหลือง เครื่องประดับเสริมราศี  jewelry ราคาโรงงาน
SKU: g1-707-2
THB 870.00
Citrine natural gemstone ต่างหูพลอย ของขวัญวันเกิด  ซิทริน อัญมณี พลอยแท่้ แก้ชง เสริมดวงวันพฤหัส ดูดวง สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี ต่างหูราคาโรงงาน
SKU: g1-707-1
THB 920.00
Citrine yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-737
THB 890.00
Citrine yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-740
THB 1,040.00
SKU: g1-738-4
THB 640.00
Citrine  yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง  สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-738
THB 720.00
Citrine  yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง  สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี พลอยดิบ ใบเซอร์
SKU: g1-710-3
THB 390.00
 Citrine yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-253-5
THB 780.00
Citrine yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง หัวใจ heart สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-253-17
THB 790.00
Citrine  yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง  สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-253-20
THB 550.00
Citrine yellow natural gemstone พลอย ซิทริน อัญมณี แก้ชง เสริมดวง ดูดวง หัวใจ heart สีเหลือง ทอง พลอยบุษราคัม เสริมราศี
SKU: g1-253-19
THB 1,080.00
SKU: g1-253-18
THB 590.00
g1-707 Citrine
SKU: g1-707
THB 920.00