Zircon

g1-563-12 blue zircon พลอยเพทาย
Zircon
SKU: g1-563-12
THB 2,800.00
White Zircon พลอยเพทายขาวเหลี่ยมเพชร พลอยแท้ อัญมณีสีขาว ดูดวง เสริมดวง พลอยดิบ เพชร ราศี เมษ แหวนเพชร มีใบเซอร์ฯ diamond เพชร พลอยนพเก้า
Zircon
SKU: g1-684
THB 1,980.00
Blue Zircon ring พลอย เพทาย สีฟ้าเข้ม อัญมณี แก้ชง ดูดวง jewelry  พลอยเสริมดวง วันศุกร์ เสริมราศีธนู เพชร พลอยแท้ แหวน รับประกัน ของแท้ มีใบเซอร์
Zircon
SKU: g1-732-4
THB 3,690.00
White Zircon พลอยเพทายขาวเหลี่ยมเพชร พลอยแท้ อัญมณีสีขาว ดูดวง เสริมดวง พลอยดิบ เพชร ราศี เมษ แหวนเพชร มีใบเซอร์ฯ
Zircon
SKU: g1-744
THB 990.00
Blue Zircon พลอยเพทาย สีน้ำเงิน สีฟ้าเข้ม อัญมณีสีขาว แก้ชง ดูดวง เสริมดวง jewelry เครื่องประดับพลอยแท้ พลอยเสริมดวง ราศีธนู เพชร พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ
Zircon
SKU: g1-564-2
THB 1,200.00
Blue Zircon พลอยเพทาย สีฟ้า อัญมณี พลอยเสริมดวง ราศีธนู เพชร พลอยแท้ ราคาโรงงาน พลอยธรรมชาติ วันศุกร์ พลอยจันทบุรี
Zircon
SKU: g1-732-5
THB 2,190.00
Blue Zircon พลอยเพทาย สีน้ำเงิน สีฟ้าเข้ม อัญมณีสีขาว แก้ชง ดูดวง เสริมดวง jewelry เครื่องประดับพลอยแท้ พลอยเสริมดวง ราศีธนู เพชร พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ
Zircon
SKU: g1-517-1
THB 1,490.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.2x4.7 carat: 1.47Ct.
Zircon
SKU: g1-376-83
THB 850.00
g1-376-84 Zircon พลอยเพทาย
Zircon
SKU: g1-376-84
THB 990.00
 Blue Zircon พลอยเพทาย สีน้ำเงิน สีฟ้าเข้ม อัญมณีสีขาว แก้ชง ดูดวง เสริมดวง jewelry เครื่องประดับพลอยแท้ พลอยเสริมดวง ราศีธนู เพชร พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ
Zircon
SKU: g1-517-3
THB 750.00
Blue Zircon พลอยเพทาย สีน้ำเงิน สีฟ้าเข้ม อัญมณีสีขาว แก้ชง ดูดวง เสริมดวง jewelry เครื่องประดับพลอยแท้ พลอยเสริมดวง ราศีธนู เพชร พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ
Zircon
SKU: g1-517-2
THB 990.00
g1-673 Blue Zircon พลอยเพทาย
Zircon
SKU: g1-693
THB 45,000.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 4.7x4.7 carat: 0.77Ct.
Zircon
SKU: g1-376-103
THB 630.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.5x4.8x3.6 carat: 1.50Ct.
Zircon
SKU: g1-376-55
THB 1,225.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 5.9x5.0x3.6 carat: 0.88Ct.
Zircon
SKU: g1-376-41
THB 700.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 9.0X5.0 carat: 1.91Ct.
Zircon
SKU: g1-376-8
THB 950.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.0x6.0 carat: 5.20Ct.
Zircon
SKU: g1-255-16
THB 2,940.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.0x6.0 carat: 6.10Ct.
Zircon
SKU: g1-376-10-4
THB 4,095.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 6.0x5.2x4.0 carat: 1.07Ct.
Zircon
SKU: g1-376-97
THB 2,100.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.4x6.5x3.7 carat: 2.04Ct.
Zircon
SKU: g1-376-93
THB 3,990.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 3.7x3.7 carat: 2.62Ct.
Zircon
SKU: g1-376-23
THB 2,205.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: G100281-9 carat: 3.32Ct.
Zircon
SKU: g1-281-9
THB 9,380.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 3.5x3.5 carat: 1.12Ct.
Zircon
SKU: g1-382-4
THB 945.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 9.0x7.0x3.7 carat: 2.63Ct.
Zircon
SKU: g1-255-20
THB 1,400.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.6x5.9x3.5 carat: 3.51Ct.
Zircon
SKU: g1-282-4
THB 4,970.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.0-7.5 x 5.0-5.5  carat: 7.15Ct.
Zircon
SKU: g1-376-3
THB 4,095.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 12.9x9.5x6.4 carat: 6.83Ct.
Zircon
SKU: g1-519
THB 24,500.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 9.5x7.8x6.1  carat: 4.85Ct.
Zircon
SKU: g1-280-2
THB 33,250.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 7.0x5.0-5.5 carat: 4.35Ct.
Zircon
SKU: g1-376-5
THB 3,255.00
gemstone: Gemstone size: 10.3x6.6x4.2 carat: 5.24Ct.
Zircon
SKU: g1-376-14
THB 2,940.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.6x6.8x4.7 carat: 3.05Ct.
Zircon
SKU: g1-376-89
THB 1,750.00
gemstone: เพทาย (Zircon) size: 8.7x6.7x5.2 carat: 3.27Ct.
Zircon
SKU: g1-376-88
THB 2,695.00

Pages