Lapis-Lazuli

lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินนำโชค แก้ฮวงจุ้ย เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-766-1
THB 3,400.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินนำโชค แก้ฮวงจุ้ย เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-766-2
THB 2,500.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินนำโชค แก้ฮวงจุ้ย เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-766-3
THB 1,990.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินนำโชค แก้ฮวงจุ้ย เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-766-4
THB 650.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-765-3
THB 1,780.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-765-2
THB 1,780.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-765-1
THB 1,890.00
lapis lazuli สีน้ำเงิน ทอง ลาพิส ลาซูลี่ ช่วยปกป้อง อัญมณี ดูดวง แก้ชง เสริมดวง power of night หินดูดทรัพย์ เสริมการเงิน
Lapis-Lazuli
SKU: g1-535-7
THB 850.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 16.0x12.0 carat: 11.50Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-535-3
THB 790.00
g1-535-1 Lapis Lazuli
Lapis-Lazuli
SKU: g1-535-1
THB 790.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 81.0 x 26.0 x 16.0 carat: 112.55Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-373-1
THB 2,905.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 16.0x12.0 carat: 24.20Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-535-2
THB 1,995.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 46.0x33.0x13.0 carat: 162.45Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-373-3
THB 4,200.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 23x20x13 carat: 48.90Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-373-6
THB 1,260.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 37x20x16 carat: 79.00Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-373-5
THB 2,030.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 36x30x25 carat: 139.20Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-373-4
THB 3,570.00
gemstone: ลาพิส ลาซูลี่-Lapis Lazuli size: 53x26x19 carat: 141.20Ct.
Lapis-Lazuli
SKU: g1-373-2
THB 3,640.00