ผลงานสั่งทำ/Made To Order

 • Job177: แหวนหยกพม่า
 • Job174: จี้พลอยมูนสโตน
 • Job175: แหวนพลอยอาเก็ต
 • Job176: แหวนชาย
 • Job172: สร้อยข้อมือพลอยโกเมนแดง
 • Job170: แหวนพลอยไพลิน
 • Job173: ต่างหู จี้เพชร
 • Job171: ชุดบุษราคัมล้อมเพชร
 • Job169: จี้หยก
 • Job168: แหวนพลอยทับทิมสยาม
 • Job167: แหวนพลอยทับทิมเรียง 3 เม็ด
 • Job160: ต่างหูเพชรพลอยบุษษย์