ความรู้เรื่องอัญมณี

GEMS AND PRECIOUS STONES

อัญมณี  หรือ รัตนชาติ มีระยะเวาลาการแปรสภาพตามธรรมชาติ อันยาวนาน ต้องผ่านกระบวนการของธรรมชาติ ความร้อน ความเย็น การหลอมละลาย จนเกิดกระบวนการ ตกผลึก (Crystallization)  อัญมณี เป็น แร่ (Mineral) หรือ สารประกอบอินทรีย์ (Organic Mineral) ที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีความสวยงาม ทนทาน และ หายาก  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมาสืบเนื่องกันมาแต่โบราณถึงปัจจุบันว่า เมื่อนำอัญมณีมาพกติดตัวจะถือเป็รเครื่องรางที่สามารถปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัย และยังช่วยในการเสริมความเป็นสิริมงคล ความร่ำรวย และ สุขภาพที่ดี ยศศักดิ์และถานะ ความเชื่อเหล่านี้มีอยู่ในวัฒนธรรมทั่วโลก  นอกจากนี้ด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาจากอดึตถึงปัจจุบัน เนื่องจากปริมาณที่จำกัดของอัญมณีเทียบกับความต้องการ ทำให้การลงทุนกับอัญมณีเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าและฐานะให้กับให้เป็นเจ้าของอัญมณี 
ในการเลือกอัญมณีนอกจากจะใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ อันประกอบไปได้ความแข็ง สีของอัญมณี ตำหนิตามธรรมชาติ แลัวยังใช้เกณฑ์ความเชื่อทางพลังธรรมชาติ เช่น สีของอัญมณี อัญมณีประจำเดือนเกิด 

GemInLove
ผู้หลงใหลในอัญมณี

บทความที่เกี่ยวข้องกับอัญมณี