พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline

พลอยพิงค์ทัวมาลีน (Pink Tourmaline) ทัวมาลีนเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีความสวยงาม มีหลายสี สีที่มีค่าคือ สีแดง สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและพลอย 2 สี คำว่าทัวมาลีนมาจากคำโบราณของภาษาศรีลังกาแปลว่า พลอยหลากสี (Mixed Precious Stones) ทางแร่วิทยาเรียก "Tourmaline Elbaite" เป็นพลอยประจำราศีเดือนตุลาคม ความเชื่อเกี่ยวกับพิงค์ทัวมาลีน เป็นหินแห่งความรัก และเสนห์ เป็นเครื่องประดับแห่งราชสำนัก เป็นตัวแทนการปกป้อง คุ้มครอง ความสงบสุขและความสมดุล ช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างการ ยกระดับจิตใจ สร้างความเชื่อมั่นและต่อต้านเวทมนตร์และคุณไสยต่างๆ

g1-401-3 tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-401-3
THB8,900.00 
g1-259-16 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-16
THB1,300.00 
g1-259-8 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-8
THB1,100.00 
g1-259-45 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-45
THB1,050.00 
g1-513-2 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-513-2
THB1,280.00 
g1-257-14-1 Pink Tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-257-14
THB850.00 
pink tourmaline gemstone แหวนพลอย วันอังคาร อัญมณีสีชมพู  เสริมดวง พลอยพิ้งทัวมาลีน พลอยดิบ มีใบเซอร์ฯ
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-610-2
THB1,960.00 
g1-257-5 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-257-54
THB690.00 
g1-257-52 pink tourmaline อัญมณีสีชมพู
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-257-52
THB790.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 9.0x7.0x4.5 carat: 2.29Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-274-25
THB4,900.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 9.0x7.0x4.5 carat: 2.19Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-274-6
THB4,690.00 
G1-274-7 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-274-7
THB4,500.00 
pink tourmaline พลอยพิ้งทัวมาลีน g1-256-20
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-256-20
THB780.00 
g1-514-4 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-514-4
THB700.00 
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-21
THB950.00 
g1-259-15 pink tourmaline
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-15
THB920.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 8.0x6.0 carat: 1.00Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-42
THB850.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 9.7x3.0 carat: 1.46Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-274-4
THB1,645.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 8.0x6.0 carat: 1.10Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-38
THB875.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 8.0x6.0 carat: 1.08Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-36
THB980.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 2.5x2.5 carat: 2.10Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-274-12
THB1,750.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 8x6 carat: 1.96Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-34
THB1,890.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 8.0x6.0 carat: 1.19Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-18
THB1,015.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 8.0x6.0 carat: 1.12Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-259-40
THB980.00 
gemstone: พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline size: 5.0x4.0 carat: 0.40Ct.
พิงค์ทัวมาลีน-Pink Tourmaline
SKU: g1-514
THB245.00