คุนไซต์-Kunzite

พลอยคุนไซต์ (Kunzite) สีชมพู ชมพูอมฟ้า โทนสีอ่อน ธาตุสีคือมังกานีส ผลึกส่วนใหญ่จะมีรอยตำหนิเป็นร่องยาว ผลึกที่เจียระไนแล้วจะมีไฟดี สึจะหายไปเมื่อถูกฉายแสง มีความแข็ง 6.5-7 ดัชนีหักเห 1.66 นำมาทำแหวน จี้ห้อยคอหรือพกติดตัวจะส่งพลังดีๆให้ เป็นอัญมณีที่เสริมสร้างพลังเพศหญิงทำงานกับจิตใจอารมณ์และความรู้สึกทำให้เข้าใจความต้องการเบื้องลึกของตนเองได้

gemstone: คุนไซต์-Kunzite size: 18.7x15.9x12.7 carat: 26.37Ct.
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-1
THB 9,900.00
gemstone: คุนไซต์-Kunzite size: 16.6 x 16.6 carat: 26.70Ct.
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-6
THB 14,735.00
g1-423-9 kunzite
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-9
THB 7,000.00
gemstone: คุนไซต์-Kunzite size: 13.6 x 13.6 carat: 11.38Ct.
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-5
THB 7,700.00
g1-423-8 kunzite
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-8
THB 9,000.00
g1-423-4 kunzite
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-4
THB 5,800.00
g1-423-7 kunzite
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-7
THB 9,900.00
gemstone: คุนไซต์-Kunzite size: 21.0x14.9x11.9 carat: 30.95Ct.
คุนไซต์-Kunzite
SKU: g1-423-2
THB 22,610.00