พลังธรรมชาติของอัญมณี คริโซเพลส (Chrysoprase)

 มีสีเขียวอ่อนนิยมนำมาเจียระไนแบบหลังเบี้ย เป็นอัญมณีที่ไม่โปร่แสง

  • เป็นอัญมณีที่มีความเป็นเพศหญิงสูง
  • เหมาะสำหรับสตีที่ฮอร์โมนไม่ปกติ ส่งผลกระทบต่อระบบ รอบเดือน
  • หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่สมดุล มดลูกอ่อนแอ