พลังธรรมชาติของอัญมณี ทับทิม (Ruby)

 มีความเชื่อว่า ทับทิมเป็นแหล่งรวมพลังอำนาจหลายประการ ช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากโชคร้าย สามารถต่อต้านพิษร้ายทั้งหลายได้แปรเปลี่ยนความคิดที่ชั่วร้ายให้กลายเป็นความคิดที่ใฝ่ดี เชื่อกันว่าทับทิมจะเปลี่ยนสีเมือมีวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาใกล้ผู้สวมใส่

 • ช่วยเพิ่มพลังในการดำรงชีวิต และช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • ช่วยเพิ่มความกล้าหาญ และความสง่างามให้แก่เจ้าของ
 • มีผลดีต่อสุขภาพ
 • สร้างความมั่นคง ในด้านความสงบและรุ่งเรือง
 • สัญลักษณ์แห่งความรัก
 • กล้าแสดงออก
 • ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • บำบัดโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ
 • กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 • ช่วยในการทำงานของหัวใจ และระบบโลหิต
 • เพิ่มพลังชีวิตในผู้กำลังรู้สึกหดหู่และตีบตันทางความคิด
 • เชื่อว่าทับทิมสามารถเตือนภัยให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
 • คงความสมดุลระหว่างร่างกายความรู้สึกและจิตวิญญาณ