พลังธรรมชาติของอัญมณี ไพไรต์ (Pyrite)

จัดว่าเป็นแร่นำโชค เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ

  • ดูดซับความสุขความสำเร็จมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ
  • ช่วยในการพัฒนาจิตใจฝึกฝน
  • ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ และสมาธิสั้นมีอาการดีขึ้น บรรเทาอาการย้ำคิดย้ำทำให้เบาบางลงและหายไปในที่สุด