พลังธรรมชาติของอัญมณี อเลกซานไดรต์ (Alexandrite)

อเล็กซานไดรต์ จัดอญุ่ในตระกูลคริโซเบริล สามารถเปลี่ยนสีได้ขึ้นอยู่กับแสงที่เข้ามาตกกระทบ

  • ช่วยกระตุ้นพลังงาน เพิ่มความมีชีวิตชีวา
  • ช่วยสร้างเซลล์ใหม่
  • เพิ่มพลังและความคิดริเริ่ม
  • ลดความก้าวร้าว
  • เพิ่มความรัก ความเมตตา ภายในจิตใจ