พลังธรรมชาติของอัญมณี เพทาย (Zircon)

 ใช้เป็นเครื่องรางประจำตัว สามารถบอกเหตุการณ์ร้ายให้เจ้าของทราบล่วงหน้าได้ โดยสังเกตดูจากสีของเพทาย หมากหม่นหมองไร้ประกาย หมายถึงอันตรายที่กำลังเข้ามาคุกคามผู้เป็นเจ้าของ

  • เสริมความเป็นศิริมงคล
  • มีคุณสมบัติในการผ่อนคลายความตึงเครียด
  • ช่วยให้หลับสบาย
  • รักษาอาการผิดปกติางสมอง
  • ป้องกันพิษจากความร้อนและรังสีต่างๆ
  • ช่วยผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป