พลังธรรมชาติของอัญมณี ซาร์โดนิกซ์ (Sardonyx)

 ซาร์โดนิกซ์ เป็นอัญมณีในตระกูล คัลชิโดนี นิยมนำมาทำเครื่องประดับ ไม่สามารถนำมาเจียระไนไห้เกิดความแวววาวได้เพราะแสงที่ตกกระทบจะไม่สามารถหักเหได้ แต่ด้วยสีสันที่สลับปะปนกันอยู่ในเนื้อที่ทำให้นิยมนำมาแกะสลักนูน หรือไม่ก็นำมาเจียระไนแบบหลังเบี้ย

  • มีพลังแห่งเพศหญิงสูง แต่จะมีประโยชน์ต่อจิตใจมากกว่าร่างกาย เป็นอัญมณีแห่งความรัก
  • มีประโยชน์ด้านจิตใจ ถือเป็นอัญมณีแห่งความรัก ช่วยแก้ไขเยียวยาความรักที่กำลังประสบปัญหา พลิกผันสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้
  • ช่วยให้ชีวิตสมรสราบรื่น ลดการใช้อารมภ์ในการแก้ปัญหาให้เกียรติกันมากขึ้น