พลังธรรมชาติของอัญมณี หินเลือด (Blood Stone)

 นิยมนำมาแกะสลักเป็นลวดลายหรือลูกปัด และเจียระไนแบบหลังเบี้ยทำเป็นเครื่องประดับ นักดาราศาสตร์ เชื่อว่า พลอยชนิดนี้จะช่วยตรวจสอบและสังเกตการเกิดสุริยคราสได้  เชื่อว่ามีพลังอำนาจในการป้องกันอันตรายและคุ้มครองสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกาย เน้นไปที่การไหลเวียนของเลือด

 • ช่วยปรับอาการไหลเวียนของเลือดให้ปกติ
 • ช่วยบรรเทาอาการเเลือดเป็นพิษ หรือมะเร็งในเม็ดเลือดโลหิตจาง เลือดไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวช้า
 • ใช้รักษาผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
 • ทำให้เลือดบริสุทธิ์
 • ช่วยรักษาเส้นเลือดกำเดาไหล
 • สำหรับสตรีที่รอบเดือนมาไม่ปกติ แก้ไขอาการปวดท้อง
 • ช่วยเพิ่มพลังให้ร่างการได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยให้มีความกล้าหาญ มีความฉลาดสุขุมรอบคอบ
 • สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น
 • นำพกติดตัว หรือวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการรักษาโรคจะช่วยรักษาโรค
 • ถือไว้ในมือ จะช่วยให้อารมณ์สงบเยือกเย็นลงอย่างมากช่วยหยุดยั้งอารมณ์โกรธ ใยามที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตำแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา

วิธีใช้เพื่อความรัก ความเมตตาและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  กำอัญมณีไว้ในมือ ถ่ายทอดความรัก ความเมตตาผ่านไปที่หินจะรู้สึกดีขึ้น สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยอัญมณีเหล่านี้ติดตัวเป็นประจำทำให้จิตใจดีขึ้น หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยน้ำทะเล หรือน้ำเกลือ