พลังธรรมชาติของอัญมณี สปิเนล (Spinel)

เชื่อกันว่าสปิเนล เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ อีกทั้งยังถูกใช้เป็นสื่อแทนความรักความขอบคุณ

  • เสริมกำลังใจ ความกล้าหาญ
  • เติมพลังชีวิตให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวา
  • มีประโยชน์และใช้บำบัดอาการเกี่ยวกับเลือด