พลังธรรมชาติของอัญมณี คริโซโคลลา (Chrysocolla)

  คริโซโคลลา เป็นรัตนชาติที่มีสีออกไปในโทนเขียว มีลักษณะทึบแสดง นำมาทำเป็นเครื่องประดับแบบหลังเบี้ย หรือ เป็นลูกปัดขัดเงา

  • มีพลังในการฟื้นฟูให้ได้รับพลังชีวิตและพลังใจ
  • เติมพลังสำหรับการเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจประจำวัน
  • กำจัดสภาวะจิดใจโลเลไม่แน่นอน ความสับสน ความวุ่นวายใจ
  • ในยามพักผ่อนนำ คริโซโคลลาวางในตำแหน่งหัวนอนจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตในขณะหลับได้อย่างดี