พลังธรรมชาติของอัญมณี ซัฟไฟร์เขียว (Green Sapphire)

มีสีเขียวเนื่องมาจากธาตุเหล้กในผลึกแร่มีมากกว่าปริมาณธาตุไทเทเนียม

  • เชื่อว่ามีพลังในการเพิ่มพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น
  • ช่วยระงับอามณ์ฉุนเฉียว
  • ช่วยปลอบโยนและแผ่ความรักความเมตตา ไปสู่ผู้คนรอบข้าง