พลังธรรมชาติของอัญมณี ไพฑูรย์ (Lapis Lazuli)

ชาวอียิปต์เชื่อว่า หินนี้เป็นหินเทพเจ้า

 • สัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ และเกียริอันสูงส่ง
 • ช่วยปกป้องอันตราย
 • มีความหมายด้านเรียกเงิน เรียกทอง นำโชคดีด้านการเงินมาให้
 • ช่วยนำพาความเข้าใจคนอื่น และเข้าใจตัวเอง
 • ช่วยบำบัดอาการขี้หลง ขี้ลืม และโรคสมองเสื่อม
 • ดีต่อสายตา สมองและระบบหมุนเวียนโลหิต
 • ช่วยขจัดความกังวลและความหวาดกลัว
 • ช่วยให้มองโลกในแง่ดี
 • มีสรรพคุณในการบำบัดรักษาอาการคั่งของเลือด โรคลมชัก และ ช่วยขับเสมหะ
 • ช่วยให้ความแข็งแรงกับทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ป้องกันโรคซึมเศร้าและอาการผิดปกติทางจิต
 • เปิดช่องทางให้กับประสททสัมผัสภายใน และสร้างความกระจ่างแก่จิตใจ

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตำแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา

ใช้เป็นพลังในการปกป้อคุ้มครอง สวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเสมอ พกอัญมณีไว้กับตัว หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยน้ำประปาไหลผ่าน