พลังธรรมชาติของอัญมณี ซิทริน (Citrine)

 ซิทรินเป็นอัญมณีที่มีพลังงานสูง มีประโยชน์ต่อจิตใจและกระบวนการคิด

 • ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เสริมพลังด้านบวกพลังแห่งความโชคดี ทำให้เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่น
 • สร้างภูมิคุ้มกัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหาร
 • ช่วยให้อ่อนเยาว์ ทั้งร่างกายและจิดใจ
 • ช่วยปรับทัศนคติและมุมมองให้เหตุผลเป็นผล น่าเชื่อถือ
 • ช่วยให้สื่อความเข้าใจกับค้นรอบข้างได้ดี ช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลราบรื่น
 • ลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
 • เป็นตัวประสานระหว่างประสาทสัมผัสและเหตุผล
 • ช่วยขจัดพิษทั้งในร่างการและจิตใจ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น ค้าขาย ทนาย นักประชาสัมพันธ์ 

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตำแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา