พลังธรรมชาติของอัญมณี พลอยตาเสือ (Tiger's Eye)

   เชื่อกันว่าพลอยตาเสือเป็นตาที่สามแห่งจิตวิญญาณ ช่วยให้เราสามารถมองทะลุไปถึงแก่นแท้และรากเหง้าของสิ่งต่างๆ ได้อย่างคาดไม่ถึง

  • ช่วยในการอ่านและคาดเดาสถานการณ์ได้ล่วงหน้า
  • ทำให้มีความหนักแน่นในการตัดสินใจ
  • เป็นหินที่เหมาะกับการแข่งขัน
  • ต่อต้านพลังงานร้ายที่มีผลกระทบต่อระบบประสาท
  • เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์
  • ระบบไหลเวียนโลหิต ช่วยเพิ่มเกร็ดเลือดและเกร็ดเลือดขาว สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านนี้
  • มีอานุภาพในการดูดขับรังสีและสารระเหยที่ส่งผลกระทบจากรังสีและสารพิษเหล่านั้น
  • ดูดซับพลังงานในแง่ลบที่จะเข้ามาก่อก่วนจิตใจ ช่วยให้จิตสว่างมีความสงบ

ใช้เป็นพลังในการปกป้อคุ้มครอง สวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเสมอ พกอัญมณีไว้กับตัว หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยน้ำประปาไหลผ่าน