พลังธรรมชาติของอัญมณี โอปอ (Opal)

โอปอมีสีทั้งเข้มจัดและอ่อนจัด มีลักษณะโปร่งใสหรือ โปร่งแสงเป็นอัญมณีที่มีควาามเปราะบางค่อนข้างมาก จึงมักเกิดแตกร้าวง่าย

  • เป็นที่่รวมพลังจากดวงจันทร์และสายน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ความบริสุทธิ์และไร้เดียงสา

  • นำความรัก และความสุขมาให้
  • มีพลังการบำบัดสูง บำบัดโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศและกระตุ้นทางเพศได้ดี
  • สตรีที่จะคลอดบุตร นำโอปอแช่น้ำดื่มเย็นๆแล้วนำมาดื่มจะทำให้ผ่อนคลาย
  • ช่วยรักษารากผมให้แข็งแรง
  • ช่วยดูแลปอดให้แข็งแรง
  • ช่วยบรรเทาอาการปัญหาทางใจ
  • ก่อให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาและสามารถแบ่งแยกได้ระหว่างความคิดที่เกิดขึ้นจริง และความคิดทางด้านการสื่อสารกับโลกวิญญาณ

วิธีใช้เพื่อความรัก ความเมตตาและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  กำอัญมณีไว้ในมือ ถ่ายทอดความรัก ความเมตตาผ่านไปที่หินจะรู้สึกดีขึ้น สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยอัญมณีเหล่านี้ติดตัวเป็นประจำทำให้จิตใจดีขึ้น หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยน้ำทะเล หรือน้ำเกลือ