พลังธรรมชาติของอัญมณี ร็อก คริสตัล (Rock Crystal)

เชื่อกันว่าร็อก คริสตัลมีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคต ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้พยากรณ์ความเป็นไปของโชคชะตาผู้คน
ความใสบริสุทธิ์ของร็อก คริสตอล ทำให้เชื่อว่าสามารถแผ่พลังอำนาจพิเศษบางอย่างออกมาขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่กำลังรบกวนจิตใจของเจ้าอขงแล้วกระตุ้นให้เกิดพลังในเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมาแทน

  • ช่วยกระตุ้นพลังในตัว
  • ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
  • สามารถขจัดความเคลียดได้
  • ช่วยกระตุ้นให้หัวใจทำงานดีขึ้น
  • แก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดหลัง
  • ช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับระบบประสาทและกระดูก จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทรมานได้