พลังธรรมชาติของอัญมณี สะเก็ดดาว (Tektite)

มีสีดำ ลักษณะเป็นแก้วก้อนขรุขระ

  • ให้พลังความมั่นคง สุขุม คัมภีรภาพมีโลกของตัวเอง
  • สะเก็ดดาวเป็นเพื่อนเดินทาง จะพาเราไปยังที่ที่ต้องการและนำเรากลับมาที่เดิม
  • ผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับการอุปถัมภ์ และอนุเคราะห์จากสะเก็ดดาว
  • ช่วยเตือนความทรงจำที่หวานชื่นในชีวิต
  • เชื่อกันว่าเมือเก็บสะเก็ดดาวไว้ในบ้าน จะช่วยป้องกันไฟไหม้ หรือภัยพิบัติต่างๆได้