พลังธรรมชาติของอัญมณี คาร์เนเลียน (Carnelian)

คาร์เนเลียนเป็นอัญมณีในตระกูลคัลชิโดนี มีหลากหลายสีแต่ยังคงอยู่ในโทนสีแดง เป็นอัญมณีที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครอง ถือเป็นอัญมณีนำโชค และนำความปรรถนาดีของผู้เป็นเจ้าอขงเผื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่นอีกด้วย

  • เหมาะสำหรับคนที่สับสน ขาดความเชื่อมั่น
  • ช่วยส่งเสริมความคิดให้สำฤทธิผล
  • บำบัดอาการอิจฉาริษยา
  • มีประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายและระบบดูดซึมอาหาร
  • บำบัดการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย
  • ระงับความฉุุนเฉียวทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
  • บรรเทาปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
  • บรรเทาอาการติดเชื้อและมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
  • เหมาะที่จะใช้กับจักระของม้ามใต้ต่อมสะดือ

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตำแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
เหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา

วิธีใช้เพื่อความรัก ความเมตตาและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  กำอัญมณีไว้ในมือ ถ่ายทอดความรัก ความเมตตาผ่านไปที่หินจะรู้สึกดีขึ้น สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยอัญมณีเหล่านี้ติดตัวเป็นประจำทำให้จิตใจดีขึ้น หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยน้ำทะเล หรือน้ำเกลือ