พลังธรรมชาติของอัญมณี โมลา (Agate)

โมลา มีอานุภาพในการปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ ให้แก่ผู้ครอบครอง และเป็นตัวแทนทรัพย์สินเพิ่มความมั่งคั่ง ร่ำรวย

  • สร้างสมดุลย์ทางด้านอารมณ์
  • ช่วยทำให้จิดใจเยือกเย็น สงบ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์
  • เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่จิดใจ
  • ถ้านำมากำไว้จะช่วยชำระล้างอารมณ์รุนแรง เร่าร้อนคลายอารมณ์เคร่งเครียด
  • ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย
  • ใช้รักษาไข้และยาพิษ
  • ช่วยล้างพิษที่เป็นอันตรายซึ่งรบกวนระบบการทำงานของร่างกาย ถ้านำมาวางไว้บนหัวเตียง เชื่อว่าสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพพลังทางเพศได้อีกด้วย

วิธีใช้ เป็นเครื่องประดับ ตกแต่งบ้านเรือน วางบนโต๊ะทำงาน หรืจัดวางให้ถูกหลัก หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยให้น้ำประปาไหลผ่านหรือรมควันจากกำยาน