พลังธรรมชาติของอัญมณี คันไซด์ (Kunzite)

คันไซด์ เป็นผลึกโปร่งแสง โดยมากมีสีชมพูอ่อน มีพลังที่ช่วยส่งเสริมในด้านความรักและความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความรัก

  • ช่วยในการเติมฮอร์โมนเพศหญิงในผู้ที่ขาด
  • บรรเทาปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน
  • ทำให้เข้าใจตนเอง และ ความต้องการเบื้องลึกของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
  • กระตุ้นการทำงานของหัวใจ