พลังธรรมชาติของอัญมณี คัลไซต์ (Calcite)

 คัลไซต์เป็นสิ่งประกอบของสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น กระดูกสัตว์ รวมไปถึงกระดูกของมนุษย์ และเปลือกหอย เนื้อแร่ มีลักษณะโปร่งใส ไปจนถึงโปร่งแสง

  • นำมาซึ่งความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์
  • เสริมสร้างกำลังใจ
  • ช่วยพลิกฟื้นสถานการที่เลวร้าย ให้กลับดีขึ้น
  • มีคุณสมบัติช่วยขจัดพิษร้าย ให้นำหินมาคลึงที่บริเวณนั้น เพือดูดพิษ จะเจ็บปวดลดลง ยับยั้งสารเคมีธรรมชาติสร้างขึ้น และเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น อาการแพ้ต่างๆ
  • ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นให้เกิดทัศนคติและมุมมองในด้านบวก

วิธีใช้ เป็นเครื่องประดับ ตกแต่งบ้านเรือน วางบนโต๊ะทำงาน หรือจัดวางให้ถูกหลัก หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยให้น้ำประปาไหลผ่านหรือรมควันจากกำยาน

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา