พลังธรรมชาติของอัญมณี ไพลิน (Blue Supphire)

ไพลิน (นิลกาฬ) เป็นหินแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธ์ และเป็นอัญมณีแห่งสัจธรรม ความดีงาม เชืื่่อกันว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

  • ช่วยทำให้สภาพจิดใจสงบ ความคิดปลอดโปร่ง
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว มิตรสหายและกับคนทั่วไป
  • มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมตัวเองได้ดี
  • ช่วยรักษาอาการทางสมอง ระบบประสาท ไขสันหลัง ผิวหนังอักเสบ
  • ช่วยในการบำบัดอารมณ์อันขุ่นมัว และความปรารถนาที่ผิดไปจากทำนองคลองธรรม
  • รักษาโรคติดต่อและโรคติดเชื้อต่างๆ