พลังธรรมชาติของอัญมณี เลปิโดไลต์ (Lepidolite)

โดยทั่วไปพบได้ที่หินที่เกิดมาจากลาวาของภูเขาไฟ เป็นแร่ที่อยู่ในโทนสีเย็น จึงมีอำนาจในการรวบรวมความเป็นสมาธิสู่จิดใจ

  • ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดของจิตใจ และระบบประสาท
  • สกัดกั้นพลังชั่วร้ายที่จะเข้ามารบกวนจิตใต้สำนึกขณะนอนหลับ เพิ่มพลังชีวิตและเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระหว่างการบำบัดรักษา
  • สามารถดูดซับพลังงานในแง่ลบ ที่แผ่กระจายอยู่รอบๆ ตัวหรือแม้แต่พลังงานในแง่ลบที่เกิดจากจิตใต้สำนึกของผู้เป็นเจ้าของ