พลังธรรมชาติของอัญมณี อเมทิสต์ (Amethyst)

อเมทิสต์ เป็นหินแห่งจิตวิญญาณที่สูงส่ง เป็นหินที่มีพลังในการถ่ายทอดสูง เพิ่มความไวของการรับรู้ทางประสาทสัมผัส

 • นำรักแท้มาให้
 • ช่วยเติมพลังงานภายในตัวของเจ้าของ
 • ทำให้จิตใจสงบและอ่อนโยน
 • มีพลังในการบำบัดสูง
 • บำบัดโรคกระเพาะอาหาร
 • ป้องกัยการมึนเมา ทั้งเมาเหล้าและเมาพิษต่างๆ
 • ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในใจ
 • ขจัดความคิดด้านลบ สยบอารมณ์โกรธ หรือร้าย
 • ขจัดความเคลียด
 • นำวางไว้ใต้หมอน รักษาโรคนอนไม่หลับ
 • ช่วยฟอกเลือดสร้างเม็ดเลือดแดงได้ โดยนำมาล้างให้สะอาดและแช่น้ำสักครู่จึงนำน้ำนั้นมาดืม
 • เป็นเครื่องรางที่มีอานุภาพมากในการขจัดสิ่งชั่วร้าย

วิธีใช้ เป็นเครื่องประดับ ตกแต่งบ้านเรือน วางบนโต๊ะทำงาน หรือจัดวางให้ถูกหลัก หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยให้น้ำประปาไหลผ่านหรือรมควันจากกำยาน

ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตำแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา

ใช้เป็นพลังในการปกป้อคุ้มครอง สวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเสมอ พกอัญมณีไว้กับตัว หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยน้ำประปาไหลผ่าน