พลังธรรมชาติของอัญมณี โกเมน (Garnet)

โกเมนมีหลายชนิดที่มีหลากหลายสี แต่ที่เป็นที่นิยมได้แก่ โกเมนสีแดงเข้ม นอกจากนี้ยังมีโกเมนสีม่วง และม่วงอมแดง โกเมนสีเขียวใสนั้นถือเป็นโกเมนที่มีมูลค่ามากที่สุด 

 • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ ช่วยปรรเทาอาการสำหรับผู้มีอาการตกเลือด
 • ช่วยเติมพลังในร่างกาย
 • ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง
 • ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ สร้างความเชื่อมั่น
 • สร้างความสมดุลทางเพศ โดยกระตุ้นพลังทางเพศกับผู้ที่มีความต้องการต่ำและลดความต้องการทางเพศกับผู้ที่มีความต้องการสูงเกินไป
 • กระตุ้นการทำงานผิดปกติของตับให้กลับสู่สภาพปกติ
 • ช่วยรักษาอาการพิษ
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคต่อมไทรอยด์ไม่ทำงาน
 • ช่วยคงความสมดุลของจักระในช่องขับถ่าย
 • ช่วยสร้างความมั่นใจ