พลังธรรมชาติของอัญมณี อเมทริน (Ametrine)

จัดอยู่ในอัญมณีตระกูลควอตซ์ เป็นหินที่มีสีม่วงปนเหลือง

  • ช่วยปรับสมดุลของจิตใจ
  • การโน้มนาว ปรับตัวเข้าหากัน ขจัดความขัดแย้ง
  • เสริมความเจริญ มั่งคั่ง
  • เหมาะกับคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จะทำงานร่วมกับจิตใจ ในการกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรง