พลังธรรมชาติของอัญมณี มาลาไคต์ (Malachite)

มาลาไคต์ ถือเป็นเครื่องรางของขลัง

  • มีพลังในการป้องกันอุบัติเหตุ หากจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น หินจะส่งพลังคุ้มครอง จนกระทั่งหินแตก
  • สามารถต่อต้านโลกติดเชื้อ สายตา ฟัน กระดูก ไขข้อ
  • บรรเทาอาการอักเสบ ช้ำ บวม ท้องร่วง โดยสามารถนำมาแช่น้ำดื่ม เพื่อรักษาและบรรเทาได้
  • บำบัดรักษาอาการอาเจียน โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อบักเตรี
  • บรรเทาอาการปวดข้อ
  • มีพลังในการปลุกปลอบให้กำลังใจ
  • รักษาอาการปวดบวใแดง ร้อน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และดีต่อผู้เป็นโรคไขข้ออักเสบ
  • ช่วยให้ใจเย็นและสงบ มีความอดทนทั้งร่างการและจิตใจ

ใช้เป็นพลังในการปกป้อคุ้มครอง สวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเสมอ พกอัญมณีไว้กับตัว หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยน้ำประปาไหลผ่าน